Hilde Aga Brun Kunst, bøker, Ur-natur

Hilde Aga Brun . Foto Claire Jolin 2012 (C)

 

 

 

 

 

Mitt kunstneriske virke handler mest om å formidle ur-naturens og artsmangfoldets viktighet; å ivareta våre økosystem. Vår ville fauna; vår naturs urfolk, som enda lever helt i symbiose med naturen, og er helt avhengige av dens friskhet. Jeg reflekterer også i min kunst over livets essens. I mine pasteller,  installasjoner/collage skulpturer, i land art som i tekst / romaner. Se  CV for oversikt over  oppdrag og prosjekter. 

Jeg har kjent på en enhet med naturen fra barnsben av. Hatt respekt for det lille livet/for urnaturen. Å formidle respekt for livgiverne i naturen står i sentrum for min kunst. I separat og kollektiv-utstillinger i inn og utland. I mitt kunstnerskap fra 80 tallet til i dag, og i annet arbeid for naturen. Bl.a. ble jeg derfor med og startet opp og stiftet NOAH for dyrs rettigheter i 89, som jeg jobbet for og frem i 13 år, i styreverv, praktisk arbeid, demoarbeid, gjennom artikler mm. i Noahs Ark, og kronikker i aviser. Til jeg kom tilet sted der jeg kjente at jeg måtte i sterkere grad bruke også mine kunstneriske evner i mitt arbeid for dyr og natur. Formidle min kjærlighet til og respekt for dyrene, vår naturs urfolk, som for de stakkars sjeler fanget i vår tids industrielle dyrehold under umenneskelige forhold, for menneskers vinning. Ved å formidle dem, deres sjel og karakter, i håp om å å nå fler hjerter , større empati overfor våre fellers naturs søstre og brødre gjennom det. Den samme respekt for livet ønsker jeg å formidle i det skrevne ord, i mine romaner. Av samme grunn har dyr og vår urnatur vært hovedfokus for min kunst. I utstillinger og prosjekter i inn og utland. For å yte mitt beste bidrag til å øke respekten for naturen og naturens dyr. 

Fra 2017-2021 drev jeg Melkeveien Galleri, også med natur i fokus. Med kunst, egne og brukte bøker om natur og kreativitet/kunst. Melkeveien galleri er nå nettbasert.

Utgitte romaner: 

2008. Soldans. Evig reisende. Roman.  Kolofon forlag. 2. opplag 2018. Melkeveien forlag.

2011. Den kjønnsløse og den intense. Epos. Liten roman.   Kolofon forlag. 

2022. Sevjefallet. Melkeveien forlag
Historisk biografisk naturroman. 

Bøkene er representert i Bokbasen.

 Medlem av Forfatterforbundet og PEN.  

Fra barnsben har jeg vært åpen for livets flerdimensjonalitet. Og valgte derfor å skrive min særoppgave i norsk på gymnaset om Livet etter døden. Jeg har fra unge år studert bredt innenfor naturtilknyttet, naturmedisinsk, sjamanistisk (m bl.a. Ailo Gaup fra 88) og esoterisk visdom (Hos Lous Seligman fra 85 og hos andre deretter. Som med Iris Hall fra 2000, som sertifiserte meg som første medium i Norge noen få år senere) Lærere med mye visdom og erfaring. Jeg har også mange sertifiseringer/eksamener i kofferten. Blant annet fra utdannelser hos Denise Linn, urtemedisin mm fra Norsk akademi for naturmedisin, Som kahunaene på Hawaii sier, jo bredere innhenting av kunnskap, jo bedre for en som skal arbeide med mennesker/dyr/natur.
Jeg har virket som åndelig/intuitiv veileder/medium, healer / livs-coach/-regresjons-terapeut mm ved siden av mitt kreative virke de siste 20 år. De siste par år har jeg trappet mye ned dette arbeidet, av hensyn til kreativt arbeid, men jeg gir fortsatt konsultasjoner.
Om i kunsten, i konsultasjoner eller forfatterskap skinner min  flerdimensjonalitet gjennom.

Link til cv/bakgrunn for mitt arbeid med dette. https://hildeagabrun.art/elementor-10077/?preview=true

Lik dette:

Lik Laster...
%d bloggere liker dette: