Hilde Aga Brun Kunst, bøker, Natur

Hilde Aga Brun. Skapende virksomhet.

Hovedmålet for mitt kunstneriske virke er å formidle naturens og artsmangfoldets viktighet; å ivareta vårt økosystem. Og refleksjoner rundt livet. Uttrykt i hovedsak i pasteller, skulpturer/installasjoner/collage skulpturer, land art og tekst. 

Jeg henviser til min kunst – CV for oversikt over mange av mine ulike oppdrag og prosjekter. 

Jeg har “hengt i hop” med naturen fra barnsben av. Sett og hatt respekt for det lille livet. Og ønsket om å formidle respekt for livgiverne i naturen står i sentrum for min kunst. I separat og kollektiv-utstillinger i inn og utland i mitt kunstnerskap fra 80 tallet til i dag, og i annet ideelt arbeid for naturen. Bl.a. som en av grunnleggerne av NOAH for dyrs rettigheter i 89, gjennom artikler i Noahs Ark, i kronikker i aviser, mm.  I mine romaner. 

Fra 2017-2021 drev jeg Melkeveien Galleri, med naturformidling i fokus. Min natur relaterte kunst, egne bøker, og brukte bøker om natur og kreativitet/kunst. Melkeveien galleri er nå nettbasert.

Utgitte bøker: 


2008. Soldans. Evig reisende. 

Roman.  Kolofon forlag.

 2. utgave kom i 2018. Utgitt på Melkeveien forlag.


2011. Den kjønnsløse og den intense. 

Epos. Liten roman.   Kolofon forlag. 


Bøkene er representert i Bokbasen.


De siste fire år har jeg arbeidet på en ny roman 

som vil se dagens lys om ikke lenge, med base i naturen og Snåsa rundt 1700. 


Jeg er medlem av Forfatterforbundet og PEN.  

Fra barnsben har jeg vært åpen for livets flerdimensjonalitet. Jeg har fra unge år studert bredt innenfor naturtilknyttet, naturmedisinsk og esoterisk visdom over mange år.  Med ulike lærere og sertifiseringer. Jeg har virket som medium og livsveileder ved siden av kreativt arbeid de siste 19 år, men har de siste par år trappet nesten helt ned av hensyn til egen energi og konsentrasjon om andre sider av mitt virke. De siste tre år har jeg konsentrert meg om mitt forfatterskap. Om i kunsten, konsultasjoner eller i forfatterskap skinner mine åndelige erfaringer gjennom.

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: