Hilde Aga Brun Kunst, bøker, Natur

Hilde Aga Brun. Skapende virksomhet.

Min hoved-ambisjon for mitt kunstneriske virke handler om å formidle naturen, og viktigheten i å ivareta økosystemet. Gjennom pasteller, skulpturer/installasjoner, Land-Art, collage skulpturer og tekst. Henviser til min kunst – CV for oversikt. 

Jeg har “hengt i hop” med naturen fra barnsben av. Og ønsket om å formidle respekt for alle livgiverne i naturen har stått i sentrum for min kunst gjennom separat og kollektivutstillinger i inn og utland gjennom mitt kunstnerskap fra 80 tallet til i dag, og i mitt ideelle arbeid for naturen, bl.a. som en av grunnleggerne av NOAH for dyrs rettigheter i 89, gjennom artikler mm. Samt i mine romaner. De siste årene har jeg også skapt et galleri, Melkeveien Galleri, med naturformidling i fokus, min natur/livs relaterte kunst, samt bruke bøker om naturen og kreativitet/kunst.

Utgitte bøker: 

2008. Soldans. Evig reisende. Roman.  Kolofon forlag.

 2. utgave i 2018. Utgitt på Melkeveien forlag.

2011. Den kjønnsløse og den intense. Epos. Liten roman.   Kolofon forlag.


De siste tre år har jeg arbeidet på en ny roman som vil se dagens lys om ikke lenge, med base i naturen og på Snåsa rundt 1700. 

Jeg er medlem av PEN og Forfatterforbundet.  

Fra barnsben har jeg vært åpen for livets flerdimensjonalitet. Og har fra yngre år studert bredt innenfor naturtilknyttet , naturmedisinsk og esoterisk visdom. Virket som medium ved siden av kreativt arbeid de siste 19 år, men har trappet nesten helt ned av hensyn til annet arbeid og egen energi. De siste tre år har jeg konsentrert meg om mitt forfatterskap.  

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: