CV - bakgrunn innenfor natur-medisin, esoterisk kunnskap, sjamanisme mm.

Tegning gjort i 4-5 års alder. 

Jeg har fra barnsben av hatt tre hovedinteresser, som jeg har levd med livet gjennom, studert og dypdykket i; Naturen/dyrene og respekten for dem, å skape/kunst, og det “mystiske”/livets mysterier. Å relatere til “noe mer”. Premonitivt sanndrømt mm. fra barndommen av, med en naturlig link til den åndelige sfære, var spiritisme en spennende hobby den gang. Jeg valgte å skrive min særoppgave i norsk på gymnaset om temaet “Livet etter døden” . 

Selvstudier har det tidlig vært mange av, rundt alt fra hva som skjer med oss etter døden, drømmenes verden, telepati, til numerologi/ astrologi og urtemedisin. 
Under skriver jeg litt om min reise/studier med ulike seriøse kunnskapsbærere innenfor ulike retninger.
Som Kahunaene (sjamanene) på Hawaii sier, jo mer innsikter fra ulike kunnskapskilder, jo større perspektiv og verktøy har en til å arbeide /hjelpe andre med. 

Noe av det jeg har erfart og lært har jeg integrert og jobbet direkte med, annet har jeg hentet mye lærdom om livet av, om å være menneske, natur og dyr, og vår interaksjon med det “hinsidige” som med våre medskapninger.
Mitt hovedarbeid ved siden av kunsten og å skrive, og annet arbeid, de siste 21 år, har vært å arbeide som medium/intuitiv veileder. Der mange aspekter ved mine utdannelser er integrert. Som kommunikasjon med dyr, sjamanisme, regresjonsterapi, urtemedisin mm.

Læring gjennom arbeid med klienter.

Livet er en spennende reise… Og den største lærer. Aller mest har jeg lært om det “større” livet av livet selv, og innhentet intuitiv informasjon i forbindelse med arbeid med klienter, være seg mennesker, dyr, natur, og innsikter om livet formidlet fra den andre siden/fra naturen, ulike dimensjoner, også i dyr og mennesker.

Jeg arbeider bredt, og ser sammenhenger på tvers av liv og død. 

Hvert et menneske eller dyr har en dyp brønn i seg av levd liv, og tidligere liv. Det skjer mye mer mellom himmel og jord/inne i oss enn andre steder. Og jeg kjenner meg priviligert som har fått lov til å følge mange mennesker og dyrs reiser gjennom mine 21 år som praktiserende veileder og medium. Kunnskap jeg aldri ville fått tilgang til uten.

Men jeg har også hatt mange kunnskapsrike fysiske lærere på min vei. Og er takknemlig for hvert et møte av innhentet kunnskap og visdom. Under er litt info om mange av dem.

Studier med Lous Seligman - farver, numerologi, eterisk kunnskap. 1986-89

Lous Seligman var en nederlandsk mystiker og lærer som kom til Norge et par ganger i året, og som jeg studerte hos i noen år. Hun døde i 89, 60 år gammel. Hennes kunnskaper var basert på østlige tradisjoner omkring numerologi og farvelære knyttet til esoterisk kunnskap. Med farver og tallkunnskap som base for kunnskaper om relasjoner, sammenhenger mellom sjel, kropp, eteriske, spirituelle, intellektuelle sider av mennesket mm. i individuelle ¨kart¨og med intuisjon som medspiller i ulike øvelser for innsikt. Å lytte til ordenes opprinnelige mening og å lytte til naturen var også kunnskap hun delte. Jeg har holdt noen kurs i hennes kunnskap som kun er overlevert via de årlige kursene jeg deltok på hos henne. Hun holdt også offentlige readinger i Oslo med sine esoteriske verktøy.

Noaide lære, sjamanisme, naturnær åndelighet og kunnskap: 1988 - 2023
Ailo Gaup
Anne Kristine Tischendorf/hawaiiansk sjamanisme
OBOD, druide studier
Denise Linn, Cherokee / Native American medicine
Øyvind Martinsen

Jeg oppsøkte for første gang sjamanismen i 1988.  Og
Ailo Gaup, som lærer. Jeg deltok på min første helgesamling med Ailo for å lære sjamanens arbeid og verktøy, på Brandbu i 88. Jeg deltok videre på flere helgesamlinger med ulike tema/fokus. Samt på en lengre Utesitting på Hardangervidda med tilhørende workshop, i ti dager. I tiden før Ailo samlet sine kunnskaper innunder Saivo Sjamanskole. Jeg deltok og på sermonihelger med inviterte sjamaner fra andre kontinent, der Ailo var sentral. (Bl.a. med Beautiful painted Arrow, og vandring natten gjennom med månen) 

,Jeg har studert hawaiansk sjamanisme med kahunalærer på Aloha senteret
Anne Kristine Tischendorf i 1,5 år, inkludert hawaiansk sjamanistisk healingmassaje, Kahi Loa. i ca. 1999/2000

 Jeg begynte studier i 2007 med
OBOD i England, order of Bards, Ovates and Druids, og deres naturtilknyttede innsikts tradisjoner, etter et alltid nærværende ønske om å gå naturen tettere imøte, og har fullført Bardic og Ovate Grade. 
Jeg laget samtidig en Grove i min hage, en liten stonehenge, med bautasteiner og bålplass og plantet viktige trær i druidearbeid i sirkelen. Ved siden av en stor sirkulær urtehage og en spirallabyrint for meditasjon. Som kan ses på mine kunstsider under land-Art. Jeg deltok i 2011 på druidenes midvintersermoni i Stonehenge.

Jeg har studert indianske medisin-tradisjoner med
Denise Linn, Cherokee. Jeg har tatt en utdannelse med sertifisering som Soul coach og regresjonsterapeut hos Denise Linn i USA i 2007.
En utdannelse innen Elemental space clearing med Denise i 2015. Basert på indiansk viten om bruk av en rekke elementer for healing/rensing av mennesker, steder, dyr, hus.

Jeg deltok også på en 28 dagers kontinuerlig shamanic journeying i 2022 med Denise.  Med daglige video-overføringer. Denise er en inspirasjon.

Høsten 2022 etter å ha utgitt romanen “Sevjefallet” som tar for seg også en noaides sjelereiser bl.a. for å hjelpe en lidende soldat, og hans utfordringer på 1700 tallets Norge (Snåsa), med frarøving av runebommer, kjente jeg for et nytt dypdykk inn i praktisk sjamanisme knyttet til det samiske. Etter å erfart at mine røtter også finnes i det samiske i min egen slekt. Jeg ønsket meg et påfyll/gave til meg selv, etter et hektisk år, og ble med på forløpet hos Saivolight sjamanskole, med
Øyvind Martinsen, etter at jeg møtte ham på Sarahkka festivalen den sommeren der jeg presenterte Sevjefallet. Øyvind har også studert hos Ailo og har utgitt boken “Inn i sjamanismen” der mange av Ailo sine praktiske øvelser er nedskrevet for ettertiden. Skolen holder til der Ailo hadde sin Saivoskole. Han ble gitt en symbolsk gave av Ailo på å videreformidle hans kunnskap. Og han jobber i Ailos ånd. Boka er tilgjengelig i min nettbutikk, under kategorien Oppdrag/kurs/ konsultasjoner.

Jeg deltok også på en ukes workshop med Sjamanisme som grunntema og verktøy i frigjørende dans med YaÁcov Darling Khan rundt 2005.

Jeg arbeider samtidig i det kunsteriske med en form for sjamanisme.
På min avgangsutstilling på kunstakademiet i Oslo i 1995 var hulemaleriet “Sjamanen” en sentral figur i arbeidet. Laget tredimensjonalt i full menneske/dyre størrelse. Stående foran en huleinngang. Som jeg ga navnet Sjaman – så – ser.
I dag lager jeg også verktøy til bruk i medisin/sjaman arbeid. Som kraftdyrvesker, medisinvesker, rasler mm. For å støtte naturen, og vår forbindelse til den, og kraften i oss og rundt oss. Medisinvesker er noe jeg arbeidet med første gang i Alaska under min studietid der i 93/94 hos Tlingit folket. Vevde / og perlebroderte.
Jeg fikk sammen med to av mine vev-lærere i en perlebroderisirkel i Alaska komme til museet i Juneau og holde på og ta bilder av en kvinnelig sjamans hodeplagg. Som vi laget hver vår kopi av. Bestående av perler og filt og skjell. Tlingit folket har en sterk tradisjon for sjamanisme. 

Naturmedisin

Jeg gikk i 1989-90 på Norsk Akademi for Naturmedisin, med eksamener i urtemedisin, anatomi og fysiologi, mikroanatomi, homeopati, fotsoneterapi, og medisinsk nomenklaturlære. 

Medium kunnskap / klarsyn / dyrekommunikasjon

Jeg var i kontakt første gang med et seriøst medium/clairvoyant i begynnelsen av tyveårene/midten av 80 tallet. Vernon G. De Loisted.
Fra USA/Sverige. Som kom til Norge et par ganger i året. Han ble en inspirasjon/god lærer med sitt eksempel i forhold til hvordan å arbeide med slike evner. Noen tiår senere intervjuet jeg ham da jeg bodde i Sverige.
Våren 2000 startet jeg en mediumutviklings-utdannelse med engelske Iris Hall. Arbeidende med klienter fra 2002, som en del av praksisår, ble jeg hennes første sertifiserte norske medium i 2004. Jeg deltok samtidig i en utviklingssirkel i 4 år som praktiserte transe og mediumarbeid.
Å være et medium er også å gjøre sjamanens arbeid; å være en kommunikator mellom dette livet og det hinsidige/åndene.
Jeg deltok også på medium workshops med Gordon Smith og klarsynte Colette Baron Reid, og på kurs i Medisinsk Intuisjon i England hos Sue Allen. Transeworkshop med Frank Hougen m. fler. Jeg har også deltatt på flere fysiske medium helger med det engelske mest anerkjente fysiske mediumet Stewart Alexander i Sverige og England.  Jeg ble spurt om å bidra på hans oppgraderte selvbiografi “An extraordinary journey” som kom ut for et par år siden med min illustrasjon “meeting” på omslaget. Og har tidligere bidratt på 1. utgaven med en tegning. Stewart er en god venn.

I 2003 reiste jeg til Tyskland for å delta på Amelia Kinkades workshop i dyrekommunikasjon.

Jeg har gjennomført etikk kurs for healere hos norsk spiritualist forening. Jeg er sertifisert healer i foreningen med base for arbeidet i mediumskap.

Jeg har holdt utviklingskurser og workshop innen utvikling av mediumkunnskap og klarsyn og i kommunikasjon med dyr og natur.

I 1994 deltok jeg på den store kongressen Reincarnation& rebirth i Oslo og var heldig å få møte noen av verdens fremste forskere på reinkarnasjon. Som Raymond Moody. Som var en av forskerne på livet etter døden jeg brukte i min særoppgave i norsk i 1984. 

Inge Ås/Iliana healing verksted. 94-96

Jeg har tatt selutviklingsutdannelses forløpet 1-5, hos Inge Ås/Iliana healingverksted på 90 tallet. Med gode verktøy for selvinnsikt. : 1.Kreativ SELVutvikling og chakrameditasjon, 2.Meditasjon, relasjoner og frihet, 3.Meditasjon, intuisjon, tanke og affirmasjoner, 4.Helbredelse av det
indre barnet 5.Meditasjon, kommunikasjon
og lyd.
Jeg har også deltatt i en kanaliseringsgruppe hos Inge i halvannet år, og har lært chakra balansering av Inge.

Diverse kurs og selvstudier

10 weekendforløp i Rosenmetoden, Oslo, akupressur kurs/neck release i Alaska, Astrologikurs, Gjensidig terapi. og selvstudier i relevante tema via lydbøker/bøker/praktisk tilnærming. Blomstermedisin og urtemedisin er en lidenskap. Både å dyrke, høste og å lage tinkturer, oljer, tørkede urter til seremoniell og annen bruk. Å kunne leve mest mulig av det en selv har dyrket og høster er en del av dette. Økologisk dyrkning og permakultur. I min roman Sevjefallet er plantemedisin en viktig ingrediens

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0