Elementor #10461

Aker Brygge Urban Farm - Kunstkort og reproduksjoner

Mange av mine naturbaserte/inspirerte kunstkort, fra «jord-mødre» serien m.fler. Reproduksjoner og naturinspirasjons boksen «In tune with nature» med 60 kort/tekster.
Er nå tilgjengelige hos Aker Brygge Urban Farm.
En grønn oase i Oslo med fokus på spiselig mikrogrønt. Dyrkingen av dem, og produkter knyttet til spiselige vekster og en bærekraftig livsstil.
Jeg er takknemlig for muligheten til å få være tilstede med noen av mine arbeider i denne oasen!

Sáráhkkás samisk urfolkfestival 2023

Når jeg vil være «hjemme hos meg selv», med urnaturen, samt tilbake i gode dager tilbragt i Alaska tar jeg frem mine perler, stoff, og vev. 

Jeg brukte ett av mine år på Statens kunstakademi i Oslo som ekstern student i Alaska og på Vancouver Island, Canada. 
I 93/94. I naturens midte. Og i Tlingit kulturen. Som begynte med en måned i Canada hvor jeg ble lært opp i en urgammel spinneteknikk uten andre redskaper enn hendene/lårene. Som vevkunsten Ravenstail og Chilkat baserer seg på. 
Resten av året tilbragte jeg i Juneau, og Klukwan Alaska. 
Der jeg lærte av kyndige vevere Tlingit folkets gamle kunst tradisjoner. 

Årsaken til at jeg valgte å tilbringe mitt år der var konkrete formidlinger fra en foreleser på akademiet om hans irritasjon over, og latterliggjøring av samisk kunst og urbefolkningers kunst og utslettelses-historie (USA). Noe som bl.a. gjorde meg bevisst på en vestlig kunst-arroganse overfor andre folks kunstformer. 
Jeg valgte pga dette å tilbringe ett av mine år med overleveringer av gammel kunnskap fra person til person hos amerikas urfolk utenfor det akademiske miljø. Jeg anså det som en minst like god og verdig vei å oppnå kunnskap. 
Med på reisen fikk jeg mitt beste år, blant et folk som akter sin natur som få andre. Som gjenspeiles i deres naturs fortsatt opprinnelige rike dyreliv, nært og besjelet av bjørner, ulver, ravner, ørner, osv. Der praktiserte/studerte jeg daglig deres fantastiske vevkunst, kurvfletting og perlebroderi tradisjoner.

Dette året som sist år deltar jeg på den samiske urfolkfestivalen Sarahkka, 16.-18. juni, på Eidsfos i Vestfold.
I Alaska laget jeg blant annet medisin-vesker, (medicin bags) i veving som i perlebroderisirkel arbeider. Samt arbeider til tradisjonelle drakter/til å danse i.
Jeg har med i år som sist år håndsydde, stoffbaserte perlebroderte medisin-vesker, rasler, vesker, kraftsmykker, ringer, tinntrådarbeid, og også noen vevarbeider i år. (Ikke Ravenstail og Chilkat som jeg studerte i Alaska. ) Jeg har også andre håndsydde arbeider. Til seremonier og annen styrkende bruk og til historiefortelling.

Jeg selger også mine romaner på festivalen. Som naturromanen «Sevjefallet» som kom ut sist år. 
Jeg leste fra romanen under et bokbad ved festivalen sist år. Romanen tar også for seg den urett samisk åndelig tradisjon ble utsatt for i Norge. Da noaidene under tvang ble frarøvet sine runebommer og naturnære åndelighet. Som fikk ringvirkninger gjennom senere generasjoner. 
I forkant av skrivingen av romanen ble jeg via slekts gransking klar over en usynliggjøring av egne samiske røtter i Nord-Trøndelag.  
Min roman Soldans. Evig reisende. Som kom i 2008 har også noen røtter fra mitt år i Alaska. 

Mine kunstkort og reproduksjoner vil også være tilgjengelige på festivalen. Jeg har der og for salg den praktiske boken “Inn i sjamanismen” av sjamanlærer og naturfotograf Øyvind Martinsen.

Jeg begynte selv tidlig å studere natur relaterte helbredelsesformer, fra urtekunnskap, til noaide arbeid, blant annet med Ailo Gaup fra 1988, i tiden før han skapte sin Saivo sjamanskole. Jeg deltok også på utesitting med Ailo på Hardangervidda. Jeg studerte tidlig også andre ulike esoteriske tradisjoner. Senere også druidisk naturvisdom, og med lærere innen hawaiianske og indianske visdoms-tradisjoner. Som min særoppgave på gymnaset i norsk valgte jeg temaet “Livet etter døden”. Som forteller litt om min tidlige interesse for det større livet. Og mitt arbeid med dette temaet over mange år.

https://www.facebook.com/events/1519479281869841

Moralen på avveie – når naturen ofres.

Under tittelen Moralen på avveie – når naturen ofres.

Er jeg invitert til å vise utstillingen 
Bevegelser i Hus. Stille film, bestående av 18 collage skulpturer, i Trefoldighetskirken i Arendal under Arendalsuka. 
Etter et ønske fra kirka om å sette fokus på det umoralske i å ikke ville verne om naturen. 


Åpning er mandag 15. aug. Kl 12. Utstillingen åpnes ved sogneprest Eckhard Graune. Jeg er invitert til å lese på åpningen fra min roman «Sevjefallet». Velkommen! 💚

Link til arrangement:

https://www.facebook.com/events/575184117325411?ref=newsfeed

HABITAT Lista Fyr 2.juli-28.aug 2022

LAND-ART. – MEDNATURS. MOTNATURS. Installasjon av 10 steinsirkler på fyrområdet. Sirklene motspiller mot stedets robotklipper. Innenfor sirklene får livet/ plantene/ blomstene/ dyr vern og livet får gå sin gang. Utenfor sirklene holdes livet nede av gressklipperens skarpe blader som ikke ser forskjell på planter eller dyr. https://www.facebook.com/AgderKunstsenter/photos/pcb.5913884735294723/5913882285294968

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0