Hilde Aga Brun • Kunst • Bøker • Ur-natur

«SEVJEFALLET» 

Roman 290 s. Innbundet. Melkeveien Forlag. 2022

Sevjefallet er en hyllest til opprinnelig, livgivende natur, og til åndsfrihet. En naturnær, historisk biografisk roman vevd rundt natur, hendelser og personer på Snåsa tidlig 1700 tall, hvor natur som gammel tro står ved en korsvei. Der den nordiske krigs falne sjeler søker hjem over fjellet og naturens mytiske folk, bjørnen, gammel og ny tro lever side om side med bygdefolk, samer og geistlige. 


Den naturnære presten Magister Niels P. Muus  i Snåsa (1648-1737)  har mange jern i ilden. 
Nåejtien, sjamanen Lars Larsen, eier av Skjækerbomma, kommer som ham i berøring med krigens ofre og får møte en ny krig mot sitt folk og sin tro da pietistmisjonær Thomas Von Westen kommer for å tvinge samer til omvendelse på  Krossgården i 1723.
Naturen begynner også å merke at ikke alt er som det var.

 
Omslag er tegnet og designet av forfatteren.
Sevjefallet er Hilde Aga Bruns tredje roman.

PASTELL • LAND-ART • COLLAGE-SKULPTURER • Naturrelatert kunst. Linker under GALLERI

BEVEGELSER I HUS. STILLE FILM  • COLLAGE-HUS • 
18 gjenbruksbaserte skulpturer i papir og tekstil. 

Trykk på bildet under for oversikt over Bevegelser i hus-Stille film. 

jordnær

Under linken NYTT ligger info om nylige og kommende engasjement, prosjekter og utstillinger.

Urnatur, kreasjon og tilstedeværelse for naturen

Urnaturen. Er basisen for våre liv, som for mitt arbeid, og min viktigste inspirasjons kilde. Å verne om naturarven, og formidle kjærlighet til jorda, hennes fauna og flora, våre medskapninger/brødre og søstre i naturen, som i menneskets fold. Det er den viktigste grunnen til at jeg er i dette livet, i dette landet med en natur som sårt og kritisk trenger fler ”følgere”. Med en større og sterkere respekt for naturen. Som for dyrene som nå er fanget i kjøttindustrien. Mitt hjerte, mot og sterkeste engasjement ligger i naturivaretagelse, i empatien med vår naturs vakre sjeler; naturens urfolk; dyr, planter og elementer som lever i symbiose med den store naturen så mange mennesker i ånd, kropp og hjerte har forlatt, men kan returnere til. Og igjen selv bli en del av naturens urfolk; sjeler med et intakt hjerte for urnaturen, vår ville fauna, de viktige økosystemene/ livskildene, med våre utsatte, truede medskapninger. Truet av menneskers "sivilasjoner" med tillært og nedarvet fraværende respekt for sin livgiver. Land og folk verden over har distansert seg fra urnaturen, vill fauna, og vil eie jorda alene til eget bruk. Forstår ikke hvordan naturen er bygget opp, ved å dele med helheten og å ikke ta mer enn en selv trenger. Nå er det opp til enkeltindividene de fleste steder å bære respekten for naturen videre og påvirke sitt folk til å favne om naturarven igjen. For naturens, livets overlevelses skyld.

Å skape, formidle og inspirere livet

Å skape, i god energi, med gode intensjoner, er moder jords signatur. Å kreere for å styrke, og støtte livet, er å leve i jordas ånd. Å arbeide for å bedre menneskets påvirkning på verden, for natur, dyr, og for mennesker som savner/ har mistet tilknytningen til jordas ånd. Å samarbeide med naturens elementer, og den større virkelighet gir grobunn for god skapelse. Å aldri glemme livets sirkel, men integreres i den, integrere den i våre handlinger og hjerter til det beste for vår naturslekt i og på jorda, i lufta, i sjøen. Å se dem, formidle dem. Våre likeverdige sjelsfrender fortjener at vi endrer oss til det beste for alt opprinnelig liv på jorda. Går vekk fra å være alt opprinnelig liv på jordas store trussel.

Kunst og naturivaretagelse

Går hånd i hånd i livet mitt. Er basen for min hverdag, arbeid og engasjement. Uttrykt gjennom tekster, bilder, installasjoner, i separat- og kollektiv utstillinger i inn og utland. I objekter, til bl.a. seremonielt bruk, for å styrke naturen og for balanse i eget liv. Mitt engasjement for naturens medskapninger førte til at jeg ble med og startet NOAH for dyrs rettigheter i 89, var aktiv i styre/redaksjon/demonstrasjons arbeid mm. i den første halvdelen av NOAH´s eksistens. Før jeg kjente jeg måtte bruke også andre evner til å fremme større respekt for naturen. Jeg støtter like fullt NOAH og alle gode naturens medhjelpere videre, med mitt engasjement mm. Vi er alle sammen om den livsviktige oppgaven i vår tid. Å vekke til ansvar og respekt for livet på jorda.

Forfatterskap

Sist år, i 2022 kom jeg ut med den historisk biografiske romanen ”Sevjefallet”. Med base på Snåsa på 1700 tallet. En naturinspirert roman som også omhandler tvangsomvendelsen av samer i Norge. Frarøvelsen av runebommene. Boken kom til inspirert av slektsgransking, der jeg og ble bevisst på en usynliggjøring av samiske røtter i egen familie i Nord Trøndelag. Tidligere har jeg utgitt romanene Soldans. Evig Reisende (2008) Med tema som reinkarnasjon. En roman påbegynt etter og delvis inspirert av mitt år i Alaska/Canada hos Tlingit folket i 93/94, der jeg studerte privat deres vevkunst, Ravenstail og Chilkat, kurvfletting, kultur og perlebroderi tradisjon. Som et selvvalgt eksternt studie ved kunstakademiet i Oslo. Etter en opplevelse rundt diskriminering av samisk kunst og amerikanske urfolk av foreleser. Jeg nøt til fulle også landenes fantastiske, autentiske, rike naturoverflod, og ikke minst deres respektfulle bånd til naturen. Som verner dens fortsatt friske tilstedeværelse, som det enda varmer mitt hjerte og mitt arbeid for det samme i Norge, der alt desverre er så annerledes. ”Den kjønnsløse og den intense” (2011) har en handling som strekker seg et par tusen år tilbake. Alle bøkene har tematikker som berører hverandre.  

Innsikt og inspirasjon

Min base for arbeidet er i det intuitive landskapet. Der jeg har arbeidet som medium/veileder de siste 20 år ved siden av kunstnerskap og forfatterskap. Med bred bakgrunn innen naturbasert esoterisk kunnskap, med bla. noaidestudier med Ailo Gaup fra 1988 og andre gode lærere, innenfor mediumskap, hawaiiansk, indiansk sjamanisme, druide tradisjoner, urtekunnskap, natur/dyre kommunikasjon, regresjonsterapi mm. Det har gitt meg en bred basis for å se større linjer og sammenhenger. En naturnær veiledning som gjenspeiler flerdimensjonaliteten i oss og rundt oss, mer enn hva synlig er i et ofte menneskesentrert, endimensjonelt, ytre-fokusert kapitalistisk orientert samfunn. De siste år har jeg prioritert å skrive og skape, men gir fortsatt rom for noe veiledning.  

På linken nedenfor ligger info om min erfaringsbakgrunn / utdannelser på disse områdene. https://hildeagabrun.art/elementor-10077/?preview=true