Sevjefallet- E-bok. Kommer

kr 208

Kategori:

Beskrivelse

E-pub, E-bok.
«Sevjefallet» er en naturnær, historisk og biogra- fisk roman. Vevd rundt personer, natur og hendel- ser på Snåsa tidlig på 1700 tallet. Hvor natur som gammel tro står ved en korsvei.

Den nordiske krigs falne sjeler søker hjem over fjellet, og naturens mytiske folk, bjørnen, gammel og ny tro lever side om side med bygdefolk, samer og geistlige.

Magister Niels P. Muus (1648-1737) er prest
i Snåsa og har slått rot med sin familie. Han har mange jern i ilden, og hans spionvirksomhet under den nordiske krig mot svenskene får konse- kvenser for ham.

Nåejtien, den samiske sjamanen Lars Larsen, eier av Skjækerbomma, kommer også i berøring med krigens ofre. Han får møte en ny krig mot sitt folk og sin tro da pietistmisjonær Thomas Von Westen kommer for å tvinge de samiske nåejtiene til omvendelse på Krossgården i 1723.

Naturen begynner også å merke at ikke alt er som det var.