Bevegelser i hus

Vann

WaterGjenbruksbasert i papir og tekstil.  

Vann. Livsåren. Livets vann. Livets surstoff. Byggesten. Hva heller vi i årene våre. Fremtids åren. Hvem er vi som forgifter livsårene. Tilhører vi jorden. Eller er vi blitt fremmede og fiender av livet

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: